predstavenie

O spoločnosti

Spoločnosť Eco-Pack a.s. je popredným výrobcom obalov z vlnitej lepenky v ich rôznych variáciách. Obaly sú vyrábané v širokej škále typov a rozmerov, výhradne podľa predstáv zákazníka. Výrobky našej spoločnosti si nachádzajú uplatnenie pre rozličné použitia a v rámci druhovej kategorizácie vieme uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. Navyše, naše obaly sú plne recyklovateľné, čím prispievame k ochrane životného prostredia.

Pošlite nám dopyt Pošlite nám dopyt Výroba kartónových krabíc a obalov na mieru | Eco-Pack

zoznam míľnikov našej spoločnosti

História

1995 Začiatok výroby obalov – závod Šarišské Michaľany

1996 Rozšírenie výrobných kapacít o výsekový automat CUIR

1998 Transformácia na Akciovú spoločnosť

2002 Výrobný závod Prešov Budovateľská 50

2003 Rozšírenie výrobných kapacít o MID-LINE EMBA

2004 Rozšírenie tlačiarenských kapacít o CHROMAPRINT

2004 Rozšírenie výrobných kapacít o výsekový automat BOBST

2004 Rozšírenie spracovateľských kapacít o lepičku HEIDLBERG

2007 Získanie certifikátu STN EN ISO 9001:2016

2008 Rozšírenie spracovateľských kapacít o šičku RAPIDEX

2010 Rozšírenie výrobných kapacít o výsekový automat BOBST PR

2010 Rozšírenie výrobných kapacít o GOEPFERT SRE MAXI

2011 Rozšírenie výrobných kapacít IN LINE LAMINATOR

2011 Rozšírenie výrobných kapacít o MINI LINE EMBA

2012 Rozšírenie výrobných kapacít OFF LINE LAMINATOR

2013 Automatizácia výrobného procesu I Etapa

2015 Ukončenie projektu „Inovácia výroby nákupom zariadenia na výrobu veľkoformátových tvarových výsekov s flexografickou potlačou“

2015 Rozšírenie výrobných kapacít JUMBO RDC

2015 Ukončenie projektu „Zušľachťovanie výroby vlnitej lepenky a obalov z nej„

2015 Zahájenie výroby špecifickej vlnitej lepenky WELL

2016 Automatizácia výrobného procesu II Etapa

2017 Rozšírenie spracovateľských kapacít o lepičku BOBST

2017 Získanie certifikátu FSC

2018 Automatizácia výrobného procesu III Etapa

2019 Kolaudácia nových výrobno-skladovacích priestorov 7500m2

2019 Rozšírenie výrobných kapacít výroby vlnitej lepenky WELL

2019 Ukončenie projektu „Zvýšenie účinnosti výroby energie v podniku Eco-Pack, a.s.“

2020 Automatizácia výrobného procesu IV Etapa

transparentná spoločnosť

Technologické vybavenie

Zdieľame víziu, že je našou povinnosťou podrobne informovať zákazníkov používajúcich naše produkty o našich výrobných možnostiach a vlastnostiach jednotlivých technológií. Transparentnosť a informovanosť je benefit, ktorý umožňuje nájsť optimálne riešenia pre jednotlivé individuálne obalové potreby našich zákazníkov.

EMBA 170 QUICK SET

EMBA VIKING 244

CELMACCH CHROMA PRINT 160

BOBST SPO 160 VISION

BOBST SPO 160 VISION POWER REGISTER

HEIDELBERG DIANA 165-4

GOPFERT SRE MAXI

RAPIDTWIN 3600 RAPIDEX

In-line laminátor

Off-line laminátor

Miešacie zariadenie farieb

Prevíjačka

JUMBO rotačný výsek

Politika kvality

Medzi naše absolútne priority patrí kvalita vyrábaných obalov, ktoré pravidelne podrobujeme laboratórnym meraniam.

Laboratórium

Pre posúdenie kvality materiálu ako aj hotového obalu v laboratórnych podmienkach meriame jeho pevnosť ako aj pevnosť samotného obalu.

Meranie kvality vlnitej lepenky

Pre posúdenie vlastností vlnitej lepenky používame laboratórny prístroj EA–5. Prístrojom sa robia merania tlaku na hranu (ECT edge crush test) a merania tlaku na plochu (FCT flat crush test).

Meranie kvality obalov

Pre posúdenie pevnostných parametrov obalov (BCT box crush test) sa používa laboratórny prístroj EA–20.